Bostället Östra Sallerup

Torr björk och granved i lager.

Torr björk och granved i lager. Huggen i vintern 2012 och lagrad inomhus.

Björk 500 SEK fallen m3

Gran 420 SEK fallen m3