Bostället Östra Sallerup

Torr björk och granved i lager. Torr björk och granved i lager.

TPris blandved björk, ek och gran 500 SEK/m3.

Lastning av veden I bilkärra eller vagn ingår i priset.