Bostället Östra Sallerup

Torr björk och granved i lager. Torr björk och granved i lager.

Lastning av veden I bilkärra eller vagn ingår i priset.